VT STUDIO – Hướng Dẫn Sử Dụng (Bài.2- Nút Bấm và Đèn Báo)

Hello các bạn !

Chào mừng các bạn quay trở lại với Series hướng dẫn sử dụng phần mềm VT-Studio của mình ! Bài trước mình đã hướng dẫn cơ bản về phần mềm VT Studio .

Ai chưa xem hướng dẫn Bài 1 “Làm quen với phần mềm và tạo Project mới” thì xem ở đây nhé

Bài hôm này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế và sử dụng nút bấm và đèn báo trong thiết kế HMI nhé

*Mình đã làm video hướng dẫn ở đây :

*Hướng dẫn bằng hình ảnh :

 • Tạo nút nhấn
 • Bật/Tắt tên và địa chỉ của nút nhấn
 • Khung làm việc Nameplate
 • Khung làm việc style
 • Các chức năng của nút nhấn
 • Tạo Địa chỉ làm việc của nút nhấn
 • Các kiểu làm việc với Set bit
 • Các kiểu làm việc với Swiching page
 • Cách tạo trang làm việc mới
 • Đã hoàn thành nút Back trang
 • Cài đặt mở rộng
 • Thêm , bớt chức năng của một nút bấm
 • Chuyển nút bấm bình thường thành nút bấm có đèn
 • Các tiện ích ở mục cài đặt mở rộng
 • Xem trạng thài đèn bật tắt
 • Tạo văn bản khác nhau khi bật tắt
 • Đa ngôn ngữ
 • Nút bấm đa ngôn ngữ
 • Tạo 2 nút bấm chuyển ngôn ngữ
Updated: January 18, 2019 — 7:34 pm

1 Comment

Add a Comment
 1. Hello there, My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at blogtudong.com promoted as a resource on our blog alychidesign.com ?

  We are updating our do-follow broken link resources to include current and up to date resources for our readers. If you may be interested in being included as a resource on our blog, please let me know.

  Thanks, Aly

Leave a Reply

Your email address will not be published.