Category: Tài Liệu Servo Omron

[PDF] AC Servo G5-Series OMRON – Hướng dẫn sử dụng

Chào mọi người hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết AC SERVOMOTORS/SERVO DRIVES dòng G5-Series của hãng OMRON là dùng điều khiển bằng Pulse-train (điều khiển xung) thông dụng Tài liệu này hướng dẫn hết sức tường tận và chi tiết từ cách đấu nối […]